Sıfırdan STM32F0 Dersleri – SPI (OLED Display)

stm32f0discoveryBu yazıda SPI kullanımı öğrenerek bir OLED Display süreceğiz.Başlamadan önce ben 128×64 OLED Display kullanacağımı belirteyim.Bu SSD1306 ile sürülen bir Display.Sürücü dosyası mevcut gerekli kodları paylaşacağım.Bu örnek de SPI ile süreceğimiz OLED resmi aşağıda mevcut.Serial Peripheral Interface Bus ya da SPI veri yolu full duplex modda çalışan senkron bir seri veri bağlantısı standardıdır.Master-Slave şeklinde çalışır.Yani bir Master ile bir çok Slave ile haberleşebilirsiniz.

 

mhz-pziwk8m5dhbs3hrslhq

Birden çok Slave için CS pini kullanılır. Temelde 4 pin ile kullanılır.Bu pinler MOSI, MISO, SCLK, CS dir.

 • MOSI = Master Out Slave In(Master data gönderir Slave alır gibi düşünülebilir)
 • MISO = Master In Slave Out (Master data alır, Slave gönderir gibi düşünülebilir)
 • SCLK = Serial Clock (Seri Clock pinidir)
 • CS/SS = Chip Select/Slave Select

Bazı işlemciler de MOSI = SDO (Serial Data Out) ve MISO = SDI (Serial Data In) olarak görebilirsiniz.
Bağlantı şekli şöyledir.

381px-spi_single_slave-svg

Burada CS/SS pini donanımsal olarak 1 adet mevcuttur.Fakat biz GPIO(Out) olarak tanımladığımız pinleri CS/SS olarak kullanabiliriz.Birden çok Slave kullanımı için bağlantı şekli aşağıdadır.363px-spi_three_slaves-svg

Hangi CS/SS pinini LOW’a çekersek, o Slave ile haberleşiriz.Diğerleri HIGH konumunda olmalı.Devrenizde bir tane Slave var ise Slave’in CS/SS pinini direk LOW’a bağlayabilirsiniz.
SPI da daha göndermeyi şu şekilde yorumlayabiliriz.Elimizde bir hex sayı olsun bu sayıyı göndermek için yapılan işlemler şu şekildedir. Önce Hex sayının bitlerini sırayla tek tek al.
Baktığımız bit 1 ise MOSI’yi HIGH, 0 ise LOW yap ve SCLK ile bir Clock Pals ver.Bu şekilde 1 bit gönderildi. Bunu uygulamak için 74HC595’i inceleyebilirsiniz. Diğer bit için aynı işlemi yap. Bu fonksiyonu şu şekilde oluşturabiliriz.

void SPI_SendData(uint8_t data)
{                 
  uint8_t i;    

  for(i = 0x80; i > 0; i >>= 1)
  {                
    if(i & data) 
    {
      SPI_MOSI = 1;
    }
    else 
    {
      SPI_MOSI = 0;
    }
    SPI_SCLK = 1;  
    Delay();
    SPI_SCLK = 0;
    Delay();
  }                
}

Tabi bu yazılımsal SPI.Biz donanımsal olarak bunu SPI_SendData8 fonksiyonu ile yapacağız.Kodlara geçmeden önce bir iki noktadan daha bahsetmek istiyorum ki bu çok önemli.
SPI Modları denen bir durum var.Genelde şu şekilde kullanılıyor.”MODE 0,0, MODE 0,1″ gibi
Bu mod kavramını belirleye 2 unsur bulunmakta.Bunlar CPOL ve CPHA

 • CPOL = Clock Polarity
 • CPHA = Clock Phase

Bu parametreler 1,0 değerlerini alıyor.Kullanacağınız cihaz hangi modda çalışıyor ise ona göre ayarlamalısınız. Bu kavramlar SCLK pininin karakteristliği ile alakalı bir durum. Bunu en iyi şu şekilde gösterebiliriz.

spi_edges

Detaylar için :
http://dlnware.com/theory/SPI-Transfer-Modes
http://www.rosseeld.be/DRO/PIC/SPI_Timing.htm

Linklerini inceleyebilirsiniz.Kaynak olarak kullandım.
Bu arada bu uygulamada MISO kullanmayacağız sadece OLED ekrana yazı basacağımız için ekrana data gönderme yani MOSI kullanacağız.Maalesef elimde SPI dan Data alabileceğim donanım bulunmuyor. Ama siz mevcut ise 2 kiti veya başka bir donanım ile bu işi yapabilirsiniz.SPI da Receive kesmesi mevcut.
Kod kısmında yapmamız gereken ilk adım Clockları vermek.

/***********************************************************
* Function Name : Init_RCC
* Description  : RCC clockları verilir.
* Input     : void
* Return     : void
***********************************************************/
static void Init_RCC(void)
{
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
}

Şimdi GPIO hazırlama işlemini gerçekleştirelim.SPI1 kullanacağız.SPI1 in pinleri A portunun 4,5,6,7 .pinlerine denk geliyor.Başka pinler içinde kullanılabilir.Bunu Datasheetden öğrenebilirsiniz.Bu pinler için AF0 kullanıldığını da belirtelim.
Bu uygulamada CS pinin yazılımsal olarak kullanacağımdan dolayı C.1 ‘i CS olarak kullanacağım.Aslında tek Slave olduğu için GND ye çekebiliriz fakat kütüphane bu tanımlamayı kullanıyor.Bir diğer pin ise C.0.Bu Displaye özel bir pin.D/C ye bağlanacak.Bu pin 0 da iken komut(command) 1 de iken veri(data) alacak.Son olarak AF ile SPI pinsource larını belirtiyoruz.

A4 = CS/SS/NSS
A5 = SCLK
A6 = MISO
A7 = MOSI

/***********************************************************
* Function Name : Init_GPIO
* Description  : GPIO lar hazırlanır.
* Input     : void
* Return     : None
***********************************************************/
static void Init_GPIO(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0); //spi
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0); //spi
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0); //spi
}

SPI ayarların da öncelikle Structure tanımlıyoruz.

SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;

SPI ayarlarında sadece gönderme yapacağımız için Tx modu seçiyorum.Master moda ayarlayıp.CPOL ve CPHA ayarlarını yapıp CS pinini yazılımsal olarak ayarlıyoruz.Gönderme MSB ile başlayacak ve bölücü ayarı 2(maksimum) yani çalışma frekansı / 2 den SPI 24 MHz de çalışacak.Son olarak Rx kesmesini kapatıp ayarları yüklüyoruz ve SPI1’i çalıştırıyoruz.

/***********************************************************
* Function Name : Init_SPI1
* Description  : SPI1 hazırlanır.
* Input     : void
* Return     : void
***********************************************************/
static void Init_SPI1(void)
{
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;

  SPI_InitStructure.SPI_Direction     = SPI_Direction_Tx;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode       = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize     = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL       = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA       = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS        = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit     = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial   = 7;

  SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE, DISABLE);
  SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
}

SPI hazırlama bittikten sonra Oled kütüphanesinin fonksiyonları ile ekrana yazı basabiliriz.

#include "stm32f0xx_conf.h"
#include "ssd1306.h"
#include "font.h"

static void Init_RCC(void);
static void Init_GPIO(void);
static void Init_SPI1(void);

/***********************************************************
* Function Name : main
* Description : Ana program burada doner.
* Input : void
* Return : int
***********************************************************/
int main(void)
{
 Init_RCC();
 Init_GPIO();
 Init_SPI1();
 Init_OLED();

 Oled_SetFont(Terminal12x16, 12, 16, 32, 127);

 Oled_ConstText("OLED", 0, 0);
 Oled_ConstText("128x64", 0, 2);
 Oled_ConstText("Baran", 0, 4);
 Oled_ConstText("EKREM", 0, 6);

 while(1)
 {

 }
}

/***********************************************************
* Function Name : Init_RCC
* Description : RCC clocklarý verilir.
* Input : void
* Return : void
***********************************************************/
static void Init_RCC(void)
{
 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
}

/***********************************************************
* Function Name : Init_GPIO
* Description : GPIO lar hazýrlanýr.
* Input : void
* Return : None
***********************************************************/
static void Init_GPIO(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0); //spi
 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0); //spi
 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0); //spi
}

/***********************************************************
* Function Name : Init_SPI1
* Description : SPI1 hazýrlanýr.
* Input : void
* Return : void
***********************************************************/
static void Init_SPI1(void)
{
 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;

 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_Tx;
 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;

 SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE, DISABLE);
 SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
 SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
}

SSD1306.c

#include "stm32f0xx_conf.h"
#include "ssd1306.h"

const uint8_t *font, *font2;
uint8_t width, height, min, max;

void Init_OLED(void)
{
 Oled_Command(0xAE);
 Oled_Command(0x81);
 Oled_Command(0xCF);
 Oled_Command(0xA4);
 Oled_Command(0xA6);
 Oled_Command(0x20);
 Oled_Command(0x02);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(0x10);
 Oled_Command(0xB0);
 Oled_Command(0x40);
 Oled_Command(0xA1);
 Oled_Command(0xA8);
 Oled_Command(0x3F);
 Oled_Command(0xC8);
 Oled_Command(0xD3);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(0xDA);
 Oled_Command(0x12);
 Oled_Command(0xD5);
 Oled_Command(0x80);
 Oled_Command(0xD9);
 Oled_Command(0xF1);
 Oled_Command(0xDB);
 Oled_Command(0x40);
 Oled_Command(0x8D);
 Oled_Command(0x14);
 Oled_Command(0xAF);

 Oled_FillScreen(0x00);
}

void Oled_Command(uint8_t Command)
{
 GPIO_ResetBits(LCD_DC_PORT,LCD_DC_PIN);
 GPIO_ResetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);
 SPI_SendData8(SPI1, Command);
 while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
 GPIO_SetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);
}

void Oled_WriteRam(uint8_t Data)
{
 GPIO_ResetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);
 GPIO_SetBits(LCD_DC_PORT,LCD_DC_PIN);
 SPI_SendData8(SPI1, Data);
 while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
 GPIO_SetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);
}

void Oled_SetPointer(uint8_t seg, uint8_t pag)
{
 uint8_t low_column, hig_column;

 low_column = (seg & 0b00001111);
 hig_column = (seg & 0b11110000)>>4;
 hig_column = hig_column | 0b00010000;
 pag = (pag & 0b00000111);
 pag = (pag | 0b10110000);
 Oled_Command(low_column);
 Oled_Command(hig_column);
 Oled_Command(pag);
}

void Oled_SetFont(const uint8_t *_font, uint8_t _width, uint8_t _height, uint8_t _min, uint8_t _max)
{
 font2 = _font;
 width = _width;
 height = _height / 8;
 min = _min;
 max = _max;
}

void Oled_WriteChar(uint8_t c, uint8_t seg, uint8_t pag)
{
 uint8_t i, j, k, l;
 uint8_t x_seg, y_pag;

 x_seg = seg;
 y_pag = pag;
 font = font2;
 k = c - min;
 l = (width * height);

 for(j = 0; j < k; j++)
 {
 for(i = 0; i < l; i++)
 {
 font++;
 }
 }

 for(i = 0; i < width; i++)
 {
 y_pag = pag;
 for(j = 0; j < height; j++)
 {
 if(x_seg < 128)
 {
 Oled_SetPointer(x_seg, y_pag);
 Oled_WriteRam(*font);
 }
 y_pag++;
 font++;
 }
 x_seg++;
 }
}

void Oled_ConstText(char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag)
{
 uint8_t x_seg = seg;

 while(*buffer)
 {
 Oled_WriteChar(*buffer, x_seg, pag);
 x_seg = x_seg + width;
 buffer++;
 }
}

void Oled_Text(char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag)
{
 uint8_t x_seg = seg;

 while(*buffer)
 {
 Oled_WriteChar(*buffer, x_seg, pag);
 x_seg = x_seg + width;
 buffer++;
 }
}

void Oled_FillScreen(uint8_t pattern)
{
 unsigned char i, j;

 for(i = 0; i < 8; i++)
 {
 Oled_SetPointer(0, i);
 for(j = 0; j < 128; j++)
 {
 Oled_WriteRam(pattern);
 }
 }
}

void Oled_Image(const uint8_t *buffer)
{
 unsigned char i, j;

 for(i = 0; i < 8; i++)
 {
 Oled_SetPointer(0, i);
 for(j = 0; j < 128; j++)
 {
 Oled_WriteRam(*buffer);
 buffer++;
 }
 }
}

void Right_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
 Deactivate_Scroll();
 Oled_Command(0x26);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(start_page);
 Oled_Command(set_time);
 Oled_Command(end_page);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(0xFF);
 Activate_Scroll();
}

void Left_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
 Deactivate_Scroll();
 Oled_Command(0x27);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(start_page);
 Oled_Command(set_time);
 Oled_Command(end_page);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(0xFF);
 Activate_Scroll();
}

void VerticalRight_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
 Deactivate_Scroll();
 Oled_Command(0x29);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(start_page);
 Oled_Command(set_time);
 Oled_Command(end_page);
 Oled_Command(0x01);
 Activate_Scroll();
}

void VerticalLeft_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
 Deactivate_Scroll();
 Oled_Command(0x2A);
 Oled_Command(0x00);
 Oled_Command(start_page);
 Oled_Command(set_time);
 Oled_Command(end_page);
 Oled_Command(0x01);
 Activate_Scroll();
}

void Deactivate_Scroll(void)
{
 Oled_Command(0x2E);
}

void Activate_Scroll(void)
{
 Oled_Command(0x2F);
}

 

SSD1306.h

#ifndef SSD1306_H
#define SSD1306_H

void Init_OLED(void);
void Activate_Scroll(void);
void Deactivate_Scroll(void);
void Oled_Command(uint8_t cmd);
void Oled_WriteRam(uint8_t dat);
void Oled_Image(const uint8_t *buffer);
void Oled_FillScreen(uint8_t pattern);
void Oled_SetPointer(uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_WriteChar(uint8_t c, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_Text(char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_ConstText(char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Left_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void Right_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void VerticalLeft_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void VerticalRight_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void Oled_SetFont(const uint8_t *_font, uint8_t _width, uint8_t _height, uint8_t _min, uint8_t _max);

//OLED Display CS Port
#ifndef LCD_CS_PORT
 #define LCD_CS_PORT GPIOC
#endif
//OLED Display CS Pin
#ifndef LCD_CS_PIN
 #define LCD_CS_PIN GPIO_Pin_1
#endif
//OLED Display DC Port
#ifndef LCD_DC_PORT
 #define LCD_DC_PORT GPIOC
#endif
//OLED Display DC Pin
#ifndef LCD_DC_PIN
 #define LCD_DC_PIN GPIO_Pin_0
#endif

#define PAGE0 0
#define PAGE1 1
#define PAGE2 2
#define PAGE3 3
#define PAGE4 4
#define PAGE5 5
#define PAGE6 6
#define PAGE7 7
#define FRAME_2 7
#define FRAME_3 4
#define FRAME_4 5
#define FRAME_5 0
#define FRAME_25 6
#define FRAME_64 1
#define FRAME_128 2
#define FRAME_256 3

#endif /* SSD1306_H_INCLUDED */

 

Font.h

#ifndef FONT_H
#define FONT_H

const uint8_t Terminal12x16[2304] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (space)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0xFE, 0x67, 0xFE, 0x67, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // "
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x3C, 0x20, 0x3F, 0xE0, 0x07, 0xFC, 0x04, 0x3C, 0x3C, 0x20, 0x3F, 0xE0, 0x07, 0xFC, 0x04, 0x3C, 0x00, 0x20, 0x00, // #
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x08, 0xF8, 0x19, 0x98, 0x19, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x98, 0x19, 0x98, 0x1F, 0x10, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // $
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x38, 0x38, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x00, 0x07, 0x80, 0x03, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x38, 0x70, 0x38, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, // %
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xB8, 0x3F, 0xFC, 0x31, 0xC6, 0x21, 0xE2, 0x37, 0x3E, 0x1E, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x36, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, // &
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0xFC, 0x3F, 0x0E, 0x70, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x0E, 0x70, 0xFC, 0x3F, 0xF8, 0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // )
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x0C, 0xB8, 0x0E, 0xE0, 0x03, 0xF8, 0x0F, 0xF8, 0x0F, 0xE0, 0x03, 0xB8, 0x0E, 0x98, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // *
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x0F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // +
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // .
0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x07, 0x80, 0x03, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x38, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, // /
0x00, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xFC, 0x3F, 0x0C, 0x3C, 0x06, 0x66, 0x06, 0x63, 0x86, 0x61, 0xC6, 0x60, 0x66, 0x60, 0x3C, 0x30, 0xFC, 0x3F, 0xF0, 0x0F, // 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x1C, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 1
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x3C, 0x70, 0x0E, 0x78, 0x06, 0x7C, 0x06, 0x6E, 0x06, 0x67, 0x86, 0x63, 0xC6, 0x61, 0xEE, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x38, 0x60, // 2
0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0xCE, 0x73, 0xFC, 0x3E, 0x78, 0x1C, // 3
0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xC0, 0x07, 0xE0, 0x06, 0x70, 0x06, 0x38, 0x06, 0x1C, 0x06, 0x0E, 0x06, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, // 4
0x00, 0x00, 0x7E, 0x18, 0xFE, 0x38, 0xC6, 0x70, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x71, 0x86, 0x3F, 0x06, 0x1F, // 5
0x00, 0x00, 0x80, 0x1F, 0xE0, 0x3F, 0xF0, 0x73, 0xB8, 0x61, 0x9C, 0x61, 0x8E, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x73, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x1E, // 6
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x78, 0x06, 0x1E, 0x86, 0x07, 0xE6, 0x01, 0x7E, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x06, 0x00, // 7
0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x78, 0x3F, 0xFC, 0x73, 0xCE, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0xCE, 0x61, 0xFC, 0x73, 0x78, 0x3F, 0x00, 0x1E, // C8
0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xCE, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x71, 0x86, 0x39, 0x86, 0x1D, 0xCE, 0x0F, 0xFC, 0x07, 0xF8, 0x01, // 9
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x1C, 0x70, 0x1C, 0x70, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // :
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x4E, 0x38, 0x7E, 0x38, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ;
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xE0, 0x07, 0x70, 0x0E, 0x38, 0x1C, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // <
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, // =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 0x38, 0x38, 0x1C, 0x70, 0x0E, 0xE0, 0x07, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // >
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x6F, 0x86, 0x6F, 0xC6, 0x01, 0xEE, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, // ?
0x00, 0x00, 0xF0, 0x1F, 0xFC, 0x3F, 0x0E, 0x30, 0xE6, 0x67, 0xF6, 0x6F, 0x36, 0x6C, 0xF6, 0x6F, 0xF6, 0x6F, 0x0E, 0x6C, 0xFC, 0x07, 0xF0, 0x03, // @
0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x7E, 0xC0, 0x0F, 0xF8, 0x0D, 0x3E, 0x0C, 0x3E, 0x0C, 0xF8, 0x0D, 0xC0, 0x0F, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, // A
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0xCE, 0x61, 0xFC, 0x73, 0x78, 0x3F, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, // B
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 0x38, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, // C
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 0x38, 0xF8, 0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, // D
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // E
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, // F
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x8E, 0x7F, 0x8C, 0x7F, 0x00, 0x00, // G
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // H
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // I
0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x70, 0xFE, 0x3F, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x00, // J
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xE0, 0x07, 0x70, 0x0E, 0x38, 0x1C, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // K
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, // L
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x3C, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x3C, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // M
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x38, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // N
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 0x38, 0xF8, 0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, // O
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x8E, 0x03, 0xFC, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, // P
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x06, 0x6C, 0x0E, 0x7C, 0x1C, 0x38, 0xF8, 0x7F, 0xE0, 0x67, 0x00, 0x00, // Q
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x07, 0x06, 0x0F, 0x06, 0x1F, 0x8E, 0x3B, 0xFC, 0x71, 0xF8, 0x60, 0x00, 0x00, // R
0x00, 0x00, 0x78, 0x18, 0xFC, 0x38, 0xCE, 0x71, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x8E, 0x73, 0x1C, 0x3F, 0x18, 0x1E, 0x00, 0x00, // S
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // T
0x00, 0x00, 0xFE, 0x0F, 0xFE, 0x3F, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x70, 0xFE, 0x3F, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x00, // U
0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x80, 0x1F, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x7C, 0x80, 0x1F, 0xF0, 0x03, 0x7E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, // V
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x38, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x38, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // W
0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x1E, 0x78, 0x38, 0x1C, 0x60, 0x06, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x60, 0x06, 0x38, 0x1C, 0x1E, 0x78, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // X
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x78, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x80, 0x7F, 0x80, 0x7F, 0xE0, 0x01, 0x78, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, // Y
0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x78, 0x06, 0x7C, 0x06, 0x66, 0x86, 0x63, 0xC6, 0x61, 0x66, 0x60, 0x3E, 0x60, 0x1E, 0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // Z
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // [
0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, // BackSlash
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x38, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x00, //
0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, // _
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x4E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // `
0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x40, 0x3E, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0xE0, 0x3F, 0xC0, 0x3F, 0x00, 0x00, // a
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x61, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x71, 0x80, 0x3F, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, // b
0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1F, 0xE0, 0x38, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0xC0, 0x18, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, // c
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x3F, 0xC0, 0x71, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x61, 0x80, 0x61, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // d
0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1F, 0xE0, 0x3B, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0xC0, 0x13, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, // e
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x7F, 0xFC, 0x7F, 0x8E, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // f
0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x63, 0x70, 0x67, 0x30, 0x66, 0x30, 0x66, 0x30, 0x66, 0x30, 0x66, 0x30, 0x73, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x1F, 0x00, 0x00, // g
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // h
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x60, 0x30, 0xEC, 0x3F, 0xEC, 0x3F, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // i
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x30, 0x60, 0xF6, 0x7F, 0xF6, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // j
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0xC0, 0x39, 0xC0, 0x70, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // k
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // l
0x00, 0x00, 0xE0, 0x3F, 0xC0, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0xC0, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0x80, 0x3F, 0x00, 0x00, // m
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x3F, 0xE0, 0x3F, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0x80, 0x3F, 0x00, 0x00, // n
0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1F, 0xE0, 0x38, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0xE0, 0x38, 0xC0, 0x1F, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x00, // o
0x00, 0x00, 0xF0, 0x7F, 0xF0, 0x7F, 0x30, 0x06, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x70, 0x0E, 0xE0, 0x07, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, // p
0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0xE0, 0x07, 0x70, 0x0E, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x06, 0xF0, 0x7F, 0xF0, 0x7F, 0x00, 0x00, // q
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x3F, 0xE0, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, // r
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x11, 0xE0, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x3F, 0x40, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // s
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFE, 0x1F, 0xFE, 0x3F, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // t
0x00, 0x00, 0xE0, 0x0F, 0xE0, 0x1F, 0x00, 0x38, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0xE0, 0x3F, 0xE0, 0x3F, 0x00, 0x00, // u
0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x1E, 0x80, 0x07, 0xE0, 0x01, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, // v
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xE0, 0x1F, 0x00, 0x38, 0x00, 0x1C, 0xE0, 0x0F, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x38, 0xE0, 0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, // w
0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0xE0, 0x38, 0xC0, 0x1D, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1D, 0xE0, 0x38, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // x
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0xF0, 0x40, 0xC0, 0x73, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // y
0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0x60, 0x38, 0x60, 0x3C, 0x60, 0x36, 0x60, 0x33, 0xE0, 0x31, 0xE0, 0x30, 0x60, 0x30, 0x20, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // z
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xFC, 0x1F, 0x7E, 0x3F, 0x07, 0x70, 0x03, 0x60, 0x03, 0x60, 0x03, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7F, 0x7E, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // |
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x60, 0x03, 0x60, 0x03, 0x60, 0x07, 0x70, 0x7E, 0x3F, 0xFC, 0x1F, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // }
0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, // ->
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0xC0, 0x0C, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00 // <-
};

const uint8_t Font_6x8[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (space)
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, // "
0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00, // #
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00, // $
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00, // %
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, 0x00, // &
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, // (
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, // )
0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x00, // *
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, // +
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, // ,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, // -
0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, // .
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, // /
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, // 0
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, // 1
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, 0x00, // 2
0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, 0x00, // 3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, // 4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, // 5
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, // 6
0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, 0x00, // 7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, // 8
0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, // 9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, // :
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, // ;
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00, // =
0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, // >
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, 0x00, // ?
0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, 0x00, // @
0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E, 0x00, // A
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, // B
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, // C
0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // D
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, // E
0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01, 0x00, // F
0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32, 0x00, // G
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00, // H
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // I
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00, // J
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // K
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, // L
0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // M
0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00, // N
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, // O
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, // P
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00, // Q
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00, // R
0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00, // S
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x00, // T
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, // U
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00, // V
0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F, 0x00, // W
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00, // X
0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00, // Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, // Z
0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // [
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, // "\"
0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, // ]
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // ^
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, // _
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, // `
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, 0x00, // a
0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, // b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, 0x00, // c
0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, 0x00, // d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00, // e
0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, 0x00, // f
0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C, 0x00, // g
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, // h
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, 0x00, // i
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, 0x00, // j
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, // l
0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, 0x00, // m
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, // n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, // o
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, 0x00, // p
0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C, 0x00, // q
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00, // r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, 0x00, // s
0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, 0x00, // t
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, 0x00, // u
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00, // v
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00, // w
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // x
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, 0x00, // y
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00, // z
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00, // {
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, // |
0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, // }
0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x00, // ->
0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, 0x00, // <-
};

const uint8_t Segment_25x40[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char .
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char /
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0x8C, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x18, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x8C, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x04, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x11, 0x0C, 0x00, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x8C, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x10, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0C, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 3
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 4
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xC4, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x10, 0x8C, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x18, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x0C, 0x00, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x04, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x11, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 5
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xC0, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0x80, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x11, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 6
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x8C, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x00, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 7
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 8
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xC4, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x8C, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x00, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char 9
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  // Code for char :
};
#endif

SPI hakkında anlatabileceklerim bunlardan ibaret.Açıklamalarım da herhangi bir hata görürseniz yorum veya mail yolu ile bildirebilirsiniz.
Ve son olarak uygulamadan bir kare.2015-07-01-12-54-12

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir